Adunarea Generala a Asociatiei Centrul pentru Dezvoltare Democratica, 25 aprilie 2016, orele 18h00

Membrii Asociatiei Centrul pentru Dezvoltare Democratica (CDD) sunt invitati sa participe la Adunarea Generala a CDD care va avea loc luni, 25 aprilie 2016, orele 18h00, la sediul Fundatiei Crucea Alb-Galbena din bul. Regina Elisabeta nr. 21.

 Ordinea de zi:

- prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil pentru 2015 si aprobarea raportului cenzorului privind gestiunea asociatiei, conducerea evidentei contabile si intocmirea bilantului contabil si a contului rezultatului exercitiului la data de 31.12.2015 si

- descarcarea de gestiune a Consiliului Director pentru anul 2015.

Materialele ce vor fi discutate in cadrul Adunarii Generale pot fi consultate de catre membrii CDD prin solicitare la emailul:
mariana.nitelea at yahoo.com

Adunarea Generala a Asociatiei Centrul pentru Dezvoltare Democratica, 9 aprilie 2016, orele 10h00

Membrii Asociatiei Centrul pentru Dezvoltare Democratica (CDD) sunt invitati sa participe la Adunarea Generala a CDD care va avea loc sambata, 9 aprilie 2016, orele 10h00, la sediul Fundatiei Crucea Alb-Galbena din bul. Regina Elisabeta nr. 21.

 Ordinea de zi:
- prezentarea raportului de activitate, a bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantul contabil pentru anul 2015,
- alegerea presedintelui asociatiei;
- aducerea la zi a Statutului si a Actului Constitutiv ale asociatiei ca urmare a schimbarii cenzorului asociatiei;
- analiza situatiei privind plata cotizatiilor si a activitatii membrilor in cadrul asociatiei. Decizii cu privire la acestea.
- diverse.
Materialele ce vor fi discutate in cadrul Adunarii Generale pot fi consultate de catre membrii CDD prin solicitare la emailul:
mariana.nitelea at yahoo.com

SEMINARUL DE INSTRUIRE ”METODE ȘI INSTRUMENTE DE PARTICIPARE ACTIVĂ ÎNTR-O EUROPĂ RESPONSABILĂ”, CHIŞINĂU, 3 AUGUST 2015

Chișinău: în cadrul Campaniei naţionale de informare Europa pentru Tine din Republica Moldova, Secretariatul Platformei Societății Civile „Pentru Europa”, asigurat de Centrul ”Dialog-Pro” (Chișinău), Centrul pentru Dezvoltare Democratică și Fundația Dignitas din România au organizat Seminarul de instruire ”Metode și instrumente de participare activă într-o Europă responsabilă – experienţe româneşti” cu participarea experților străini Mariana Niţelea, preşedinta Centrului pentru Dezvoltare Democratică (București ) și Luiza Cristea, coordonatoarea proiectului “Demnitate prin Cultură”, Fundația Dignitas (București).

”România a parcurs o cale lungă în procesul de integrare europeană, cu bune și cu rele. Noi (reprezentanţi ai ONGurilor româneşti) suntem gata să împărtășim această experiență pentru Read More

DEZBATEREA “CONEXIUNI CULTURALE EUROPENE”, CHISINAU, 3 AUGUST 2015

Luni, 3 august 2015, orele 10.30 – 12.30,  la Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu”, din Chişinău, Republica Moldova a avut loc dezbaterea “Conexiuni culturale europene” organizată în parteneriat de Institutul Cultural Român din Chișinău, Fundaţia Dignitas, Centrul pentru Dezvoltare Democratică şi Radio Chişinău. In cadrul evenimentului a fost lansat proiectul ”Demnitate prin cultură”, iniţiat de Fundaţia Dignitas, din Bucureşti in parteneriat cu instituţii şi ONGuri din România şi Republica Moldova.

Proiectul  are ca obiectiv colectarea de cărţi şi reviste în limba română şi donarea acestora unor segmente specifice de utilizatori, care gândesc şi vorbesc în limba română din instituţii de cercetare, educație şi cultură, societatea civilă, autorităţile publice dar şi pentru publicul larg din Republica Moldova. Dezbaterea face parte dintr-o suită de evenimente care vor avea loc în cadrul proiectului şi vor fi dedicate dezvoltării relaţiilor culturale între instituţii de cultură şi educaţie şi ONGuri din cele două ţări.

La dezbatere au participat personalităţi importante din Republica Moldova: Ghenadie Ciobanu, preşedintele Uniunii Compozitorilor, academicianul Matei Cimpoi, Ghenadie Jalbă, Preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici, acad. Ion Hadîrcă, poetul Nichita Danilov. În intervenţiile din cadrul dezbaterii, aceştia au remarcat importanţa asigurării continuităţii acestei iniţiative, a colaborării şi comunicarii permanente pentru a organiza acţiuni şi proiecte comune între instituţii şi organizaţii culturale din România şi Republica Moldova, care să completeze şi să ajute la atingerea scopului proiectului “Demnitate prin cultură” Read More