Luni, 3 august 2015, orele 10.30 – 12.30,  la Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu”, din Chişinău, Republica Moldova a avut loc dezbaterea “Conexiuni culturale europene” organizată în parteneriat de Institutul Cultural Român din Chișinău, Fundaţia Dignitas, Centrul pentru Dezvoltare Democratică şi Radio Chişinău. In cadrul evenimentului a fost lansat proiectul ”Demnitate prin cultură”, iniţiat de Fundaţia Dignitas, din Bucureşti in parteneriat cu instituţii şi ONGuri din România şi Republica Moldova.

Proiectul  are ca obiectiv colectarea de cărţi şi reviste în limba română şi donarea acestora unor segmente specifice de utilizatori, care gândesc şi vorbesc în limba română din instituţii de cercetare, educație şi cultură, societatea civilă, autorităţile publice dar şi pentru publicul larg din Republica Moldova. Dezbaterea face parte dintr-o suită de evenimente care vor avea loc în cadrul proiectului şi vor fi dedicate dezvoltării relaţiilor culturale între instituţii de cultură şi educaţie şi ONGuri din cele două ţări.

La dezbatere au participat personalităţi importante din Republica Moldova: Ghenadie Ciobanu, preşedintele Uniunii Compozitorilor, academicianul Matei Cimpoi, Ghenadie Jalbă, Preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici, acad. Ion Hadîrcă, poetul Nichita Danilov. În intervenţiile din cadrul dezbaterii, aceştia au remarcat importanţa asigurării continuităţii acestei iniţiative, a colaborării şi comunicarii permanente pentru a organiza acţiuni şi proiecte comune între instituţii şi organizaţii culturale din România şi Republica Moldova, care să completeze şi să ajute la atingerea scopului proiectului “Demnitate prin cultură”

În deschidere, domnul academician Valeriu Matei, director al Institutului Cultural Român din Chișinău, moderatorul discuţiilor, a apreciat valoarea proiectului, care se adaugă în mod fericit la acţiunile derulate de institut în acest domeniu. A fost prezentată bogata activitate a ICR Chişinău şi proiectele care vor fi derulate în următoarea perioadă.

Reprezentantul Fundaţiei Dignitas a prezentat proiectul Demnitate prin cultură, şi a transmis mesajele partenerilor din România care participă, până în prezent, la proiect: Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului-Academia Română, Muzeul Literaturii Române, Centrul pentru Studii Complexe din cadrul UNESCO, Centrul pentru Dezvoltare Democratică, Fundaţia Revista Contemporanul, Fundaţia PACT, Asociația culturală Smart Art, Fundatia Culturala Bartoc, Revista Economistul, Asociaţia “Rădăcinile Neamului Românesc”, Fundația Culturală Magazin Istoric, istoricul Adrian Cioroianu, istoricul Radu Ciuceanu, dr.ing. Florin Munteanu, Facultatea de Litere din Universitatea București.

Doamna Mariana Niţelea, preşedinta Centrului de Dezvoltare Democratică, din Bucureşti, partener in proiectul “Demnitate prin cultură”, a evidenţiat importanţa stabilirii unei legături directe cu bibliotecile, instituţiile de cultură şi organizatii neguvernamentale din Republica Moldova, pentru a cunoaşte cât mai bine nevoile concrete, astfel încât cărţile şi publicaţiile colectate de la donatorii din România să fie valorificate la maxim.

Doamna Mariana Harjevschi, directoarea Bibliotecii Municipale “B. P. Haşdeu”, gazda evenimentului, a apreciat importanţa îmbogăţirii fondului de carte în limba română.

Conform acordurilor de parteneriat semnate, cărțile și publicațiile cedate cu titlu gratuit de către partenerii din România către Fundația Dignitas, au fost distribuite, cu sprijinul Bibliotecii Municipale “B. P. Haşdeu”, din Chişinău la destinatarii primului transport de donații: Universitatea de Stat din Chişinău, Universitatea Ion Creangă, Universitatea Academiei de Ştiinţe, Academia de Studii Economice şi Biblioteca Municipală.