Membrii Asociatiei Centrul pentru Dezvoltare Democratica (CDD) sunt invitati sa participe la Adunarea Generala a CDD care va avea loc luni, 25 aprilie 2016, orele 18h00, la sediul Fundatiei Crucea Alb-Galbena din bul. Regina Elisabeta nr. 21.

 Ordinea de zi:

- prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil pentru 2015 si aprobarea raportului cenzorului privind gestiunea asociatiei, conducerea evidentei contabile si intocmirea bilantului contabil si a contului rezultatului exercitiului la data de 31.12.2015 si

- descarcarea de gestiune a Consiliului Director pentru anul 2015.

Materialele ce vor fi discutate in cadrul Adunarii Generale pot fi consultate de catre membrii CDD prin solicitare la emailul:
mariana.nitelea at yahoo.com