Membrii Asociatiei Centrul pentru Dezvoltare Democratica (CDD) sunt invitati sa participe la Adunarea Generala a CDD care va avea loc sambata, 9 aprilie 2016, orele 10h00, la sediul Fundatiei Crucea Alb-Galbena din bul. Regina Elisabeta nr. 21.

 Ordinea de zi:
- prezentarea raportului de activitate, a bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantul contabil pentru anul 2015,
- alegerea presedintelui asociatiei;
- aducerea la zi a Statutului si a Actului Constitutiv ale asociatiei ca urmare a schimbarii cenzorului asociatiei;
- analiza situatiei privind plata cotizatiilor si a activitatii membrilor in cadrul asociatiei. Decizii cu privire la acestea.
- diverse.
Materialele ce vor fi discutate in cadrul Adunarii Generale pot fi consultate de catre membrii CDD prin solicitare la emailul:
mariana.nitelea at yahoo.com