header3

Bucureşti: Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Democratică (CDD) a organizat participarea echipei din Romania la mobilitatea din Suhl, Germania, ce s-a desfăşurat în perioada 10-14 iunie 2014 în cadrul proiectului „Managementul Integrării pe Piaţa Muncii” (GRU–12-P-LP-89-B-ES). Proiectul este implementat de CDD (România) alături de ceilalţi parteneri: Promoción Educativa Sociedad Cooperativa (Spania, coordonator al proiectului), BIDA e.V. „Kultur und Bildung” (Germania) şi E Mobil Press (Italia).

Intâlnirea transnaţională din Suhl, organizată de partenerul german, a urmărit prezentarea unor exemple locale de bună practică de formare a adulţilor din grupuri dezavantajate în vederea includerii acestora în piaţa muncii şi lansarea „Manualului de educaţie pentru integrarea in câmpul muncii a grupurilor sociale dezavantajate” (Manualul), produsul final al proiectului.

Agenda mobilităţii a cuprins:

  • Conferinţa de închidere a proiectului în care a avut loc prezentarea Manualului şi a etapelor parcurse, a grupurilor de lucru şi a materialelor elaborate în timpul celor 2 ani. La eveniment au luat parte, alături de participanţii transnaţionali din România, Spania şi Italia, reprezentanţi locali ai instituţiilor şi organizaţiilor implicate în formarea adulţilor din grupurile dezavantajate: Job Centre, Internationaler Bund, Private Fachschule für Wirtschaft und Soziales, media, tineri, profesori, şi alţi actori locali interesaţi;
  • Vizitarea exemplelor de bune practici atât din oraşul Suhl: ASB (Centrul de zi pentru persoane dependente de droguri etc.), Johanesspark (centru privat de îngrijire a seniorilor), WBM (Centru pentru formarea grupurilor dezavantajate), cât şi din oraşul  Schleusingen: Centrul REHA – un complex dedicat persoanelor cu dizabilităţi (centru de zi pentru tineri, ateliere dedicate angajării numai a persoanelor cu dizabilităţi, ateliere de formare, unităţi de locuire);
  • Cunoaşterea culturii locale prin vizitarea oraşului Suhl şi a oraşului Erfurt (gazdă a Festivalului oraşului).

In cadrul mobilităţii din Germania, participanţii au avut ocazia să cunoască modul de lucru al organizaţiilor locale active în domeniul educaţiei adulţilor, să înţeleagă modul coordonat în care acestea lucrează in favoarea integrării grupurilor dezavantajate şi modul structurat în care sunt acestea susţinute de către stat. De asemenea, participanţii au câstigat  noi competenţe interculturale şi au apreciat gastronomia locală.

Partenerii au analizat modul în care etapele de lucru, instrumentele şi produsele proiectului sunt transparente şi accesibile publicului larg în cadrul website-ului dedicat proiectului şi au stabilit elaborarea şi postarea pe site şi a sintezei Manualului, pentru uşurinţa înţelegerii demersului de către formatorii care doresc să-şi îmbunătăţească competenţele de management în domeniul formării grupurilor dezavantajate pentru integrarea acestora în câmpul muncii. Au evaluat rezultatele obţinute la finalul proiectului şi şi-au manifestat dorinţa de a continua să acţioneze împreună.

Manualul şi alte informaţii despre proiect sunt disponibile la: http://www.promocioneducativa.es/managelabourintegration/

Persoană de contact: dna. Mariana Niţelea, preşedinte CDD, email: mariana[dot]nitelea[at]yahoo[dot]com

Proiectul „Managementul Integrării pe Piaţa Muncii” se desfăşoară în perioada 2012 – 2014 în cadrul Programului „Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii”, Programul Sectorial Grundtvig Parteneriate pentru Invăţare şi are ca scop îmbunătăţirea competenţelor de management pentru cei care oferă educaţie adulţilor şi care lucrează cu grupuri aflate în situaţie de risc de excluziune socială, facilitând integrarea lor în câmpul muncii.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar primit în cadrul Programului Sectorial Grundtvig al Programului “Invăţare pe Tot  Parcursul Vieţii”. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, AN si Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.