Chișinău: în cadrul Campaniei naţionale de informare Europa pentru Tine din Republica Moldova, Secretariatul Platformei Societății Civile „Pentru Europa”, asigurat de Centrul ”Dialog-Pro” (Chișinău), Centrul pentru Dezvoltare Democratică și Fundația Dignitas din România au organizat Seminarul de instruire ”Metode și instrumente de participare activă într-o Europă responsabilă – experienţe româneşti” cu participarea experților străini Mariana Niţelea, preşedinta Centrului pentru Dezvoltare Democratică (București ) și Luiza Cristea, coordonatoarea proiectului “Demnitate prin Cultură”, Fundația Dignitas (București).

”România a parcurs o cale lungă în procesul de integrare europeană, cu bune și cu rele. Noi (reprezentanţi ai ONGurilor româneşti) suntem gata să împărtășim această experiență pentru a vă ajuta să nu faceți aceleași greșeli pe care le-am făcut și noi. Pentru a putea vorbi de o dezvoltare armonioasă a societății este nevoie de o participare activă a cetățenilor: este un drum lung care trebuie parcurs. Pentru asta este nevoie să gândim critic și să beneficiem de experiența altor state, s-o transpunem în practică, dar nu înainte de a o adapta condițiilor țării” a precizat Mariana Nițelea în cadrul prezentării sale “Participarea activă a organizaţiilor neguvernamentale la decizia comunităţii – elemente conceptuale şi repere legislative”.

Subiectele principale ale discuției, la care au participat reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova, în special din teritoriu, au constituit locul societății civile în promovarea valorilor europene, sursele europene de informare pentru societatea civilă, participarea activă a organizaţiilor neguvernamentale la decizia comunităţii și problematica dialogului intercultural.

Seminarul a oferit participanților oportunitatea de a face schimb de experiență, de a stabili noi contacte și punți de legătură cu asociațiile din România pentru ca împreună să dezvolte în Republica Moldova o societate civilă activă, care să se implice în procesul de luare a deciziilor atât la nivel local, cât și central.

Seminarul de informare a fost organizat de  Secretariatul Platformei Societății Civile „Pentru Europa” cu suportul oferit de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Fundaţiei Est-Europene și FHI 360. Acest eveniment este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID, a Guvernului SUA, FHI 360  și/sau Fundației Est-Europene.