Asociaţia „Centrul pentru Dezvoltare Democratică” este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi nepartinică, constituită în decembrie 2010 de personalul Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti, impreună cu alţi membri fondatori, persoane juridice şi fizice.

Scopul organizatiei: Dezvoltarea unei societăţi democratice responsabile, durabile, inclusive şi echitabile social, având la bază respectarea drepturilor omului, valorile democratice, solidaritatea şi participarea activă, bazată pe cunoaştere a tuturor membrilor societăţii.

OBIECTIVELE ORGANIZAȚIEI:

  • (1)  Protecţia, promovarea, respectarea şi susţinerea implementării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, conform Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi a Cartei Drepturilor Fundamentale, pentru consolidarea unui spaţiu unic al respectării drepturilor, al securităţii şi al justiţiei care să răspundă intereselor şi necesităţilor cetăţeanului;
  • (2)  Promovarea politicilor, strategiilor şi programelor Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţia Tratatului Nord Atlantic (NATO), Consiliului Europei, Uniunii Europene şi ale altor organizaţii internaţionale în domeniu şi susţinerea implementării lor în colaborare cu actorii instituţionali, sociali, economici, societatea civilă (ONG-uri, organizaţii profesionale etc.), media, autorităţi etc. de la nivel local, naţional sau internaţional pentru consolidarea rolului activ şi a capacităţii de acţiune a acestor actori;
  • (3)  Promovarea cetăţeniei democratice proactive, pentru consolidarea participării novatoare, bazate pe cunoaştere a cetăţeanului şi a celorlalţi actori, la elaborarea politicilor, strategiilor şi la implementarea lor în vederea unei dezvoltări naţionale şi internaţionale durabile, bazate pe responsabilitate, solidaritate şi parteneriat.