Programul INVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII
Sub-programul: GRUNDTVIG
Acţiunea: GRUNDTVIG PARTENERIATE PENTRU INVĂŢARE

Titlul proiectului: COMPETENŢE DE MANAGEMENT PENTRU CEI CARE OFERĂ EDUCAŢIE ADULŢILOR ŞI SUNT IMPLICAŢI ÎN INTEGRAREA PE PIAŢA MUNCII A GRUPURILOR AFLATE ÎN RISC DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ

Acronim: MLI – Managementul Integrării pe Piaţa Muncii
NR Proiect: GRU-12-P-LP-89-B-ES
Website Proiect: http://www.promocioneducativa.es/managelabourintegration/

I am in Est

SUMAR

Proiectul “MANAGEMENTUL INTEGRĂRII PE PIAŢA MUNCII” are parteneri din Spania, Germania, România şi Italia şi se concentrează asupra identificării şi încorporării bunelor practici ca instrument de management în educaţia adulţilor pentru grupurile în risc de excluziune socială, în vederea integrării lor pe piaţa muncii. Parteneriatul urmăreşte îmbunătăţirea compentenţelor de management pentru cei care oferă educaţie adulţilor (CCOEA) care lucrează cu grupuri speciale, dezavantajate de formabili, facilitând integrarea lor pe piaţa muncii.

 

PARTENERI

 • SPAIN

  Promoción Educativa Sociedad Cooperativa  este un centru de educaţie a adulţilor care organizează cursuri în domeniul dezvoltării personale, a abilităţilor sociale, a noilor tehnologii, cursuri pentru persoane din câmpul muncii sau şomeri. Promocion Educativa lucrează cu adulţi aflaţi în risc de excluziune socială: imigranţi, persoane din mediul rural, femei victime ale inegalităţii de gen, şomeri, seniori şi adulţi care nu şi-au terminat educaţia obligatorie. Organizaţia este o cooperativă socială care participă, în calitate de coordonator sau partener, în multe proiecte ce conţin intervenţii sociale sau educaţionale la nivel regional sau european. In prezent, implementăm un proiect european în cadul Atelierelor Grundtvig din Programul “Invăţare pe tot parcursul vieţii”.
    promocioneducativa@promocioneducativa.es
   Website  www.promocioneducativa.es

 • GERMANYBIDA e.V. «Kultur und Bildung» este o organizaţie nouă, dar membri ei au o bogată experienţă în educaţia adulţilor. Scopul asociaţiei constă în promovarea tinerilor şi a îngrijirii persoanelor în vârstă, a artei, culturii, educaţiei şi, de asemenea, a cooperării internaţionale pentru dezvoltare; în organizarea de evenimente pentru a schimba atitudinea societăţii faţă de grupurile marginalizate. Organizaţia lucrează cu adulţi în risc de excluziune socială şi imigranţi. O atenţie specială este oferită femeilor şomere prin cursuri de integrare pe piaţa muncii.
   
  bida2010@web.de
 • ROMANIACentrul pentru Dezvoltare Democratică (CDD) a fost creat în 2010 de către angajaţii Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti împreună cu alţi membri fondatori pentru a promova drepturile omului şi o societate democratică. Organizaţia s-a focusat asupra construirii unei societăţi mai incluzive, bazate pe justiţie socială, participând activ în grupuri locale de acţiune create la nivelul comunităţii pentru intensificarea dialogului social, a incluziunii în favoarea persoanelor dezantajate şi a schimbului de bune practici în sfera economiei sociale.
  mariana.nitelea@yahoo.com
   Website  www.cdd.org.ro
 • ITALYE Mobil Press di Alessandro Accardo Palumbo este responsabil de facilitarea cursurilor de comunicare multimedia şi a accesului la educaţie, într-un context economic şi social dificil, pentru adulţii dezavantajaţi. Sfera de referinţă este caracterizată de prezenţa muncitorilor imigranţi care vin în mare măsură din Tunisia cu dificultăţi de integrare în comunitatea locală. Zona în care compania operează suferă de o severă criză economică, are un şomaj ridicat şi o infrastructură săracă. Organizaţia a participat în două proiecte de mobilităţi Leonardo ca partener gazdă şi este foarte motivat să câştige experienţă în Parteneriate pentru Invăţare Grundtvig.
    emobilpress@emobilpress.it
   Website  www.emobilpress.it

PLIANT ȘI AFIȘ

pliantsiafis

Pliant exterior 
PDF=1681 KB

Pliant interior 
PDF=1571 KB

Afiș
1449 KB

 

SCOPURILE PROIECTULUI

 • să prezinte de ce cunoaşterea bunelor practici este importantă şi îmbunătăţeşte performanţa CCOEA,
 • să colecteze şi să pună în discuţie instrumente simple de lucru cu grupurile dezavantajate,
 • să ofere oportunităţi de învăţare mai eficiente pentru persoanele aflate în risc de marginalizare socială;
 • să strângă legăturile între educaţie şi viaţa activă,
 • să pună în discuţie şi să dezvolte linii directoare despre cum se lucrează cu grupurile dezavantajate pentru a oferi cursuri de pegătire şi alte servicii, care să ajute la integrarea lor mai eficientă pe piaţa muncii.

Parteneriatul pentru Invăţare Grundtvig se focalizează asupra schimbului la nivel european şi a reuniunii de organizaţii active în sfera educaţiei adulţilor. Astfel, activităţile principale constau în reuniuni transnaţionale de cunoaştere a activităţii fiecăruia şi de schimburi pe tema proiectului. De aceea, activităţile principale ale proiectului constau în întâlniri transnaţionale de 3 zile ale personalului partenerilor şi a formabililor în ţările partenere. Partenerii vor evalua şi monitoriza, de asemenea, fiecare fază a proiectului, vor produce flyer-ul şi website-ul proiectului, amândouă traduse în 5 limbi, vor face schimburi de bune practici de management în educaţia adulţilor şi în activitatea cu grupurile în risc de excluziune socială şi vor edita Manualul de Educaţie pentru Integrarea pe Piaţa Muncii a grupurilor dezavantajate social.

Parteneriatul pentru învăţare poate constitui baza unei cooperări ulterioare în domeniu.   Mai multe detalii

 

OBIECTIVELE ŞI STRATEGIA PROIECTULUI

Obiectivele concrete ale parteneriatului proiectului pun în aplicare pe deplin modelul standard prin utilizarea bunelor practici ca instrumente importante în procesul de educaţie şi prin îmbunătăţirea performanţei CCOEA; prin colectarea şi analizarea unor instrumente simple de lucru cu grupurile dezavantajate, prin oferirea unor oportunităţi mai eficiente de învăţare pentru persoanele în risc de marginalizare socială şi prin strângerea legăturilor dintre educaţie şi viaţa activă. Parteneriatul proiectului va elabora şi va dezvolta direcţii de lucru cu grupurile dezavantajate pentru a oferi cursuri pregătitoare şi alte servicii, care să ajute mai eficient la integrarea lor pe piaţa muncii.

Focusul principal al Parteneriatului pentru Invăţare Grundtvig constă în schimbul de experienţă între organizaţii active în sfera educaţiei adulţilor. In acelaşi timp, problema pe care parteneriatul o pune în discuţie este necesitatea din ce în ce mai mare de creştere a eficienţei managementului educaţiei pentru includerea pe piaţa muncii şi adaptarea rapidă la ea. Existenţa multor cazuri relevante de pe întreg cuprinsul Europei poate fi o resursă bună pentru creşterea nivelului de integrare pe piaţa muncii. Parteneriatul va folosi o abordare interactivă pentru a-şi atinge scopurile. In cadrul întâlnirilor transnaţionale, partenerii îşi vor cunoaşte reciproc activitatea şi vor avea loc schimburi de cazuri relevante de management al integrării pe piaţa muncii, pe tema proiectului, în diferite ţări ale UE. Intâlnirile transnaţionale de 3 zile din ţările partenere ale membrilor organizaţiilor şi formabililor vor oferi o atmosferă fructuoasă şi eficientă pentru discuţii şi schimbul de experienţe.

Partenerii vor putea fi activi în monitorizarea şi schimbul de idei pentru fiecare fază a proiectului prin intermediul website-ului interactiv, tradus în toate limbile partenerilor şi în engleză. Ei vor oferi cazuri relevante şi bune practici de management în educaţia adulţilor şi lucrul cu grupurile în risc de excluziune socială, care vor constitui Manualul de Educaţie pentru Integrarea pe Piaţa Muncii a grupurilor dezavantajate social.   Mai multe detalii

 

REZULTATE PRINCIPALE

 • elaborarea flyer-ului în engleza, spaniolă, germană, italiană şi română,
 • implementarea echipelor naţionale de lucru (ENL) (teambuilding, introducerea în tema proiectului, colectarea de bune practici, participarea în întâlniri translaţionale)
 • un sumar comun, elaborat în engleză, privind bune practici colectate din 4 ţări
 • editarea Manualului de Educaţie pentru Integrarea pe Piaţa Muncii a grupurilor dezavantajate social în limba engleză, spaniolă, germană, italiană şi română; disponibil pe website-ul proiectului
 • întâlniri transnaţionale în ţara fiecărui partener: workshopuri realizate pentru membri partenerilor şi formabili
 • conferinţa finală din Germania (prezentarea rezultatelor proiectului, a Manualului şi a altor produse, evenimentul local de inchidere cu participarea grupurilor dezavantajate şi a celor interesaţi în proiect)    Mai multe detalii

 

MOBILITĂŢI

Data Localitatea
06/11/2012 Conferinţa Skype de organizare a proiectului pentru coordonatorii din Spania, Italia, Germania şi România
28/02/2013 – 03/03/2013 Mobilitate în Palermo, Italia
26/09/2013 – 28/09/2013 Mobilitate în Valladolid, Spania
08/02/2014 – 10/02/2014 Mobilitate în Bucureşti, România
_______________________________________

AGENDA FINALĂ PDF= 140KB
AGENDA EXTINSĂ  PDF= 189 KB
10/06/2014 – 14/06/2014 Mobilitate în Suhl, Germania

GRUPUL NATIONAL DE LUCRU (GNdL)

Centrul pentru Dezvoltare Democratica, coordonator al GNdL
Asociaţia A.F.I. – PROFAMILIA
ARCA – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi
Asociaţia de Ajutor AMURTEL România
Asociaţia de Ajutor Caritabil AMURT
Asociaţia MAIA
Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul Educaţia 2000+

 

INTALNIRILE GNdL DIN ROMANIA

Data Descriere
31/05/2013 Minuta întalnire
04/07/2013 Minuta întalnire
19/08/2013 Minuta întalnire
26/08/2013 Minuta întalnire
20/09/2013 Minuta întalnire
26/11/2013 Minuta întalnire
20/01/2014 Minuta întalnire

 

FORMULAR BUNE PRACTICI

Fișă 
PDF=62 KB