REZUMAT

EDUCAŢIA PENTRU INTEGRAREA ÎN CAMPUL MUNCII A PERSOANELOR DEZAVANTAJATE

abstr1b

ANALIZA COMPARATIVĂ GLOBALĂ.
SIMILARITĂŢI ŞI DIFERENŢE ÎN ANALIZELE COMPARATIVE A BUNELOR PRACTICI IN GERMANIA, ITALIA, ROMANIA ŞI SPANIA

Titlul proiectului: COMPETENŢE DE MANAGEMENT PENTRU CEI CARE OFERĂ EDUCAŢIE ADULŢILOR ŞI SUNT IMPLICAŢI ÎN INTEGRAREA PE PIAŢA MUNCII A GRUPURILOR AFLATE IN RISC DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ

Acronimul proiectului: MLI – MANAGEMENTUL INTEGRĂRII PE PIAŢA MUNCII

LLP_RO-01

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

 

RO Abstract

ro PDF=1723 KB